TARİHÇE

2007 yılından bu yana düzenli olarak her yıl bir üniversitemizin organize ettiği KAYSEM organizasyonları, başlangıçta ADIMAK Konsorsiyumu şeklinde faaliyette bulunmuştur. ADIMAK, Aydın (Adnan Menderes Üniversitesi), Denizli (Pamukkale Üniversitesi), Isparta (Süleyman Demirel Üniversitesi), Muğla (Muğla Üniversitesi), Afyon (Kocatepe Üniversitesi), Kütahya (Dumlupınar Üniversitesi) illerindeki üniversitelerin kısaltılmış hali olarak faaliyette bulunmuştur. Türkiye'nin Batısında yer alan ve coğrafi olarak birbirine kolay ulaşım sağlanabilen üniversitelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ile Mahalli İdareler Ön lisans Programları tarafından dönüşümlü olarak düzenlenmesi planlanan bir sempozyum faaliyeti olarak yola çıkmıştır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak;

Ana teması "Kentsel Alan Yönetimi" olarak belirlen KAYSEM I 15 Ocak 2007'de Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. 

"Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler" ana teması üzerine kurgulanan KAYSEM II Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Kütahya'da 07 Mayıs 2007'de düzenlenmiştir. 

KAYSEM III Pamukkale Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 2007 yılında Denizli'de düzenlenmiştir. "Planlama ve Bölgesel Kalkınma: Deneyimler ve Yeni Arayışlar" teması üzerinde kurgulanan KAYSEM III’ de yerel yönetimlerde, ulusal ve ulus-üstü düzeylerde planlama ve bölgesel kalkınma kavramsalları tartışılmış ve irdelenmiştir.

KAYSEM IV 2009’da Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin yönetim yapısına doğrudan veya dolaylı olarak etki eden konuların ele alındığı KAYSEM IV’ de “Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi” teması ele alınmıştır.

KAYSEM V  2010’da Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Konya’da düzenlenmiştir.  Burada “Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları” ele alınmıştır.

KAYSEM VI  2011’de  Adıyaman Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Bu sempozyumda “Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi ana başlığı işlenmiştir.

2012 yılında KAYSEM VII Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Manisa’da gerçekleştirilmiştir. Burada “Yerel-Bölgesel Kalkınma” teması ele alınmıştır.

2013 yılında KAYSEM VIII  Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Antakya'da düzenlenmiştir. KAYSEM VIII “Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar” başlığını taşımıştır.

KAYSEM IX İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün ev sahipliğinde "Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları" Ana Teması ile  7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Malatya'da düzenlenmiştir.

KAYSEM X Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nün ev sahipliğinde Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü” Ana Teması ile  5-7 Mayıs 2016 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecektir.